Festival de Folclore “Cidade de A Coruña”. Galicia (2002)